KHOA NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đà Nẵng Xanh xin cảm ơn các cán bộ khoa nghiên cứu khoa học đại học KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN đã ủng hộ Đà Nẵng Xanh trong chuyến du lịch về miền Trung. Xin kinh chúc các cán bộ sức khoẻ và thành công hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn !

Tin tức

Bản đồ du lịch Đà Nẵng

HOTLINE
0974818106 | 0988159152 | 0913818107 Refreshing trips !