Điểm tham quan Bảo tàng Quân Khu 5

Bảo tàng Khu 5 được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 7/1/1982 với diện tích trưng bày 8.819m². Năm 1995, Bảo tàng Khu 5 được Nhà nước xếp hạng là Bảo tàng Quốc gia hạng hai. Bảo tàng gồm 2 phần:

Vị trí: Số 01 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng
Đặc điểm:

Giờ mở cửa:
 Mở cửa các ngày trong tuần:
 Sáng: 7:30 đến 11:00
 Chiều: 13:30 đến 16:00

Khu trưng bày ngoài trời rộng 5.451m²
Có các vũ khí thể khối lớn như: máy bay, xe tăng, xe bọc thép, các pháo từ 75mm đến 175mm..., các loại vũ khí của quân đội Pháp, Mỹ bị bộ đội Khu 5 thu được và sử dụng đánh địch trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
12 phòng trưng bày bên trong rộng 3.368m²

Trưng bày hàng ngàn hình ảnh, hiện vật về sự ra đời, chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang Khu 5 trong 56 năm qua (1945-2001). Đặc biệt có nhiều hình ảnh, hiện vật quý hiếm được trưng bày thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, hiệu quả của sức mạnh chiến tranh nhân dân địa phương Khu 5 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Nguồn: www.danangtourism.gov.vn/‎

Những điểm tham quan Đà Nẵng  | Điểm du lịch hấp dẫn mùa hè
 

Bản đồ du lịch Đà Nẵng

HOTLINE
0974818106 | 0988159152 | 0913818107 Refreshing trips !